pondělí 16. března 2015

Jak má škola mluvit s rodiči?

Jak má škola mluvit s rodiči?

Toto téma je velmi diskutované a oblíbené.
Naše škola získala akreditaci na používání značky Rodiče vítáni. Co to znamená?
Škola je hodnocena na základě mnoha kritérií. Prvním z nich je, že rodičům umožňujeme vstup do prostor školy, včetně odpoledních hodin. To znamená, že škola musí dbát na bezpečnost dětí, ale na druhou stranu se nebojí pustit kdykoli rodiče do školy, aby si mohli prohlédnout prostředí, pobavit se s učiteli a vyřídit své záležitosti. Ředitel školy není nedostupná osoba, která existuje jen jako strašák dětí, ale člověk, za kterým mohou kdykoli rodiče přijít.
Dalším kritériem je poskytnutí kontaktů na všechny učitele a vedení školy. Naši vyučující většinou rychleji reagují na mail, neboť mají vždy u sebe chytrý telefon či iPad, není výjimkou, že si korespondují či telefonují s dětmi a jejich rodiči i ve večerních hodinách a o víkendu.
To, že se rodiče dozvídají o tom, co a kdy se ve škole děje, by mělo být samozřejmostí. U nás máme na webových stránkách školy kalendář akcí, zprávy dále zveřejňujeme na facebooku a Google+. Kromě toho se rodiče a děti o všem dozví z online aplikace Bakalářů (a to včetně probírané látky), Google Clasroom a mailů od učitelů.
Je pravidlem, že třídní schůzky jsou konzultace s rodiči a každý učitel si najde na rodiče čas nejen během těchto setkání, ale kdykoli po předchozí dohodě. Stejně tak si rodiče mohou domluvit schůzku s vedením.
Na některé akce školy zveme i rodiče, mohou se kdykoli přijít podívat do třídy, kde se jejich dítě učí a zůstat na výuce.
Pro děti, které se potýkají s nějakým problémem, mají učitelé stanoveny konzultační hodiny. Tam probíhá nejen doučování, ale řeší se i případné problémové záležitosti či přání dětí a rodičů.
Rodiče samozřejmě znají ŠVP naší školy a ostatní dokumenty, které jsou uveřejněny na webu, mohou se k nim vyjadřovat. Prostřednictvím mailu a Google+ dostávají i výroční zprávy školy.
Jako škola máme nasmlouvanou Pedagogicko-psychologickou poradnu, kouče a psychologa. Sami potom máme i speciálního pedagoga, na kterého se mohou děti i jejich rodiče obrátit. Výchovný poradce má u nás na starosti zejména kariérové poradenství. Ve školce funguje i logoped.


Zásady na EDUCAnetu

EDUCAnet Praha je prestižní základní a střední škola, která poskytuje vzdělání v oborech všeobecné čtyřleté gymnázium (v denním a dálkovém studiu) a informační technologie. Za své motto si škola, výjimečná použitím moderních výukových metod a špičkové techniky, zvolila šest slov: nadstandard – komunikace – odlišení – zábava – důvěra - profesionalita. Jak jsou tyto zásady realizovány v praxi?
Nadstandard se projevuje v několika oblastech. Rozšířená výuka jazyků zahrnuje kromě běžných hodin konverzace, jazykové kluby, zahraniční exkurze a účast v mezinárodních programech. Computer Aided Learning (CAL) je běžnou součástí výuky, což žáky zbavuje nutnosti úmorného psaní poznámek. Všechny třídy jsou vybaveny projekcí, pokryty Wi-Fi signálem, škola nabízí svým žákům také zvýhodněný nákup notebooků. V průběhu studia mohou studenti EDUCAnetu získat jazykové, počítačové a sportovní certifikáty. Výrazně v tom napomáhá partnerství s firmami Google, Samsung,  DELL, IBM a dalšími. Ve všech předmětech se projevuje výuka podle metody CLIL, která znamená, že se učební obsah shrnuje pomocí pracovních listů v anglickém jazyce.  
Zajímavým a skutečně nadstandardním prvkem výuky je e-learning. Škola provozuje Google Classroom, který je neustále obohacován a dnes obsahuje již více než 2.500 studijních dokumentů. Kromě vkládání textů a snímků umožňuje vést rejstřík pojmů, pořádat ankety a zakládat chaty nebo blogy.
Komunikaci přikládáme v EDUCAnetu velký význam. Není problém napsat učiteli e-mail, zavolat mu na mobil nebo s ním diskutovat pomocí hangoutu. Rodiče pravidelně dostávají informace o dění ve škole pomocí blogů jednotlivých učitelů, facebooku a webových stránek.
Odlišnost gymnázia  EDUCAnet je především v tom, že bourá zažité představy o stresujícím a nezáživném školním prostředí. Dokazuje, že žáci mohou chodit do školy beze strachu a přitom zvládat všechny požadavky, které na ně studium klade. 
Zábava a výuka není na naší škole v protikladu. Zajímavé hodiny, přátelské vztahy a společné akce přispívají k tomu, že studenti berou výuku jako součást svého života. Sami přicházejí s nápady a mohou sledovat, jak se uplatňují. S tím souvisí důvěra a přátelský přístup.

středa 11. března 2015

Jak má škola mluvit s rodiči?

Toto téma je velmi diskutované a oblíbené.
Naše škola získala akreditaci na používání značky Rodiče vítáni. Co to znamená?
Škola je hodnocena na základě mnoha kritérií. Prvním z nich je, že rodičům umožňujeme vstup do prostor školy, včetně odpoledních hodin. To znamená, že škola musí dbát na bezpečnost dětí, ale na druhou stranu se nebojí pustit kdykoli rodiče do školy, aby si mohli prohlédnout prostředí, pobavit se s učiteli a vyřídit své záležitosti. Ředitel školy není nedostupná osoba, která existuje jen jako strašák dětí, ale člověk, za kterým mohou kdykoli rodiče přijít.
Dalším kritériem je poskytnutí kontaktů na všechny učitele a vedení školy. Naši vyučující většinou rychleji reagují na mail, neboť mají vždy u sebe chytrý telefon či iPad, není výjimkou, že si korespondují či telefonují s dětmi a jejich rodiči i ve večerních hodinách a o víkendu.
To, že se rodiče dozvídají o tom, co a kdy se ve škole děje, by mělo být samozřejmostí. U nás máme na webových stránkách školy kalendář akcí, zprávy dále zveřejňujeme na facebooku a Google+. Kromě toho se rodiče a děti o všem dozví z online aplikace Bakalářů (a to včetně probírané látky), Google Classroom a mailů od učitelů.
Je pravidlem, že třídní schůzky jsou konzultace s rodiči a každý učitel si najde na rodiče čas nejen během těchto setkání, ale kdykoli po předchozí dohodě. Stejně tak si rodiče mohou domluvit schůzku s vedením.
Na některé akce školy zveme i rodiče, mohou se kdykoli přijít podívat do třídy, kde se jejich dítě učí a zůstat na výuce.
Pro děti, které se potýkají s nějakým problémem, mají učitelé stanoveny konzultační hodiny. Tam probíhá nejen doučování, ale řeší se i případné problémové záležitosti či přání dětí a rodičů.
Rodiče samozřejmě znají ŠVP naší školy a ostatní dokumenty, které jsou uveřejněny na webu, mohou se k nim vyjadřovat. Prostřednictvím mailu a Google+ dostávají i výroční zprávy školy.
Jako škola máme nasmlouvanou Pedagogicko-psychologickou poradnu, kouče a psychologa. Sami potom máme i speciálního pedagoga, na kterého se mohou děti i jejich rodiče obrátit. Výchovný poradce má u nás na starosti zejména kariérové poradenství. Ve školce funguje i logoped.


úterý 10. března 2015

Nová role učitele

Předminulý týden jsem se konečně po hlavě vrhla do aktivity, po které jsem již dlouho toužila, jen jsem si  nebyla jistá, zda najdu dostatek času.
Urovnala jsem si v hlavě priority a zapsala se na kurz Results Coaching System. Je to velmi náročné, jak časově, tak i z hlediska obsahu informací, které musí účastník pojmout.
V minulém týdnu jsme se po úvodních telelekcích sešli na třídenních workshopu, který mě neskutečně obohatil.
Mluvili jsme o tom, jak funguje mozek, jaké jsou klíčové prvky komunikace, jaké rozhovory přináší nápady, jaké jsou kompetence kouče, jak se dostat od nápadu k akci. Probrali jsme patové situace, vyzkoušeli si roli koučovaného a během těch náročných a dlouhých tří dnů jsme se dostali až k roli kouče, emoční regulaci a řízení rozvoje a odpovědnosti.
Tyto tři dny mi daly vážně nový pohled na řešení problémů. Naučily mě se ptát jinak, efektivně s ohledem na potřebu koučovaného.
Hodně o této metodě přemýšlím a čím dál více se utvrzuji v tom, že tato metoda je to, co vážně funguje a měli by ji znát všichni učitelé.
Je to něco, co koresponduje se základním posláním učitelů, a to je vést svého žáka ke klíčovým kompetencím.
Pomocí dobře kladených otázek nutíme žáka přemýšlet, neučíme ho bez přemýšlení o věcech, začne vše chápat v souvislostech. Vedeme ho k tomu, aby si řešení našel ve své hlavě, neradíme mu. To je podle mě to nejdůležitější pro to, aby žák dospěl k té nejdůležitější motivaci, a to je ta vnitřní.
Jsem moc ráda, že jsem se do programu zapsala a slibuji, že budu myšlenky předávat dál, a to zejména na naší škole:))