pátek 18. října 2013

Horror aneb zapsání mateřské školky do rejstříku
V poslední době se mi hodně líbí vyjádření našich politiků o tom, jak určitě vše zlepší, vytvoří místa pro děti v mateřských školkách a budou podporovat vznik firemních a soukromých školek.
Moje čerstvá zkušenost se zápisem naší mateřské školky do rejstříku je důkazem toho, jak chtějí všichni maminkám na mateřské dovolené pomáhat.
Loňského září jsme na Chodově otevřeli mateřskou školku. Pozvali jsme hygienu, moc nám pomohl městský úřad na Praze 11, Jihoměstská majetková a rodiče našich budoucích školáčků. Stanovili jsme školné 5000,-Kč za celodenní docházku s výukou anglického jazyka, což pokrývá náklady na pedagogické pracovníky jen stěží. Nicméně počítali jsme s tím, že požádáme o zapsání do rejstříku škol, dostaneme dotace a pokryjeme tím náklady na pedagogy, psychologa a logopeda.
Do 30.9.2012 jsme řádně požádali, dodali zhruba 35 různých papírů, které jsem několikrát špatně vyplnila a předělávala (příloha A,B,C, žádost, příloha k žádosti, spolupráce s partnery, materiální, finanční, personální zajištění, předběžný souhlas hygieny, požárně provozní řád, prohlášení hasičského sboru hl.m. Prahy, ekonomickou rozvahu, jmenování ředitelky, doklady o jejím vzdělání, výpis z rejstříku trestů apod.) přišlo nám vyrozumění s tím, že musíme doložit zápis do obchodního rejstříku s tím, že tam bude muset být vypsáno v předmětu činnosti předškolní vzdělávání a školní stravování. Dále jsme měli dodat do 31.8.2013 vyjádření orgánu pro ochranu zdraví, tzn. hygieny, a stavebního odboru s tím, že je možno užívat tyto prostory jako školku.
Začal docela zajímavý kolotoč, který mě jen na různých kolcích a ověřování stál přes 5000,-Kč, tedy ne mě, ale školku. O časové náročnosti nehovořím.
Z obchodního rejstříku mě vyhodili, že musím na živnostenský úřad. Tam po mě chtěli, abych si sehnala odpovědnou osobu s výučním listem v oboru kuchař, neboť nic jako školní stravování neexistuje, ale je to hostinská činnost. Na odboru školství MHMP mě řekli, že je to hloupost a musím zpět na obchodní rejstřík. Odtamtud mě vyhodili pryč s tím, že si musím nejprve stáhnout žádost a oni že ji tam nemají a nemohou mi ji ani vytisknout. Moje hloupost:)) Takže zpět do školky, tam tisk, vyplnění, zpět obchodní rejstřík, kolek 2000,-Kč, podání žádosti a čekání.
Pak do datové schránky, kde nám zapsání bylo odmítnuto. V usnesení se kromě jiného píše: " Návrhem, došlím soudu dne 1.8.2013.......... dne 6.8.2013 byla vydána soudem výzva k doplnění listin, které nebyli řádně doloženy....." . Pro češtináře - OPRAVDU JSOU TAM HRUBÉ PRAVOPISNÉ CHYBY!!!!! To mi ale v tu chvíli nevadilo tolik jako fakt, že mi psali, že jsem měla podat jakési čestné prohlášení likvidátora. Telefon na obchodní rejstřík, tam mi bylo sděleno, že to nepatří nám, ale že to stejně musíme podat znovu, protože chtějí kopii rozhodnutí Magistrátu s doložkou právní moci.
V tuto chvíli jsem se poprvé rozbrečela a volala právničce, která tuto anabázi za nás podnikla (za příslušný finanční obnos).
S výpisem obchodního rejstříku jsem spěchala na magistrát, doložila jsem k tomu i příslušné vyjádření hygienické stanice a doklad ze stavebního odboru, kde bylo psáno: " Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ....... vydává se souhlas s prohlášením ohlášeného stavebního záměru: stavební úpravy související se změnou užívání v pavilonu C1.....".
Do 29.8. jsem žila v planém přesvědčení, že když mi úřednice z MHMP napíše mailem, že je vše v pořádku, tak je vše v pořádku. Ale to jsem se mýlila. 29.8. mi v odpoledních hodinách od té paní úřednice přišel mail, že nám chybí kolaudace a že bez ní to na rejstřík podat nemůže. Ale že nám pár dní počká.
Žhavila jsem dráty jak divá, nemocná paní z Jihoměstské, odbor školství na Praze 11 a další se nám snažili pomoci seč mohli, ale dříve než  10.9. se nám kolaudaci nepovedlo uskutečnit.
Okamžitě jsem toto donesla na MHMP, ale bylo mi sděleno, že je již pozdě. Úsměvné na tom je, že jsem volala na MŠMT, které posílá dotace na školky, tam byli velmi ochotní a sdělili mi, že pokud nás zapíše MHMP do rejstříku, dotace nám zašlou.
Psala jsem zoufalé dopisy, maily a volala na všechny strany. Odpovědi mi přišly dvě - 11.10. do datové schránky mi poslal zamítavou odpověď vedoucí odboru školství MHMP ( s tím, že na dopisu je uvedeno, že věc vyřizuje opět ta stejná úřednice) a 14.10. večer mi poslal někdo z MHMP odpověď primátora v příloze (bez hlavičky MHMP, jen takové nicneříkající vyjádření, že je mu to líto a všichni postupovali správně).
Co mám teď dělat?
Zvednout školkovné a znemožnit většině dětí docházku? Říct 25 maminkám - sorry, dejte výpověď? Jejich děti totiž nemají šanci na státní školku, jsou buď mladší nebo mají nějaké individuální potřeby.

Takže - díky Magistráte - sice ještě nevím, koho budu volit, ale vím, koho ne. Člověk si totiž ověří fungování úřadů a politiků, když něco potřebuje a ne, když nic nechce.....

PS: Pro rejpálky: Naše školka není business, nemají z ní ani korunu ani zřizovatelé ani já jako jednatelka. Prostě jsme chtěli udělat dobrou věc, ale to se teď asi nenosí a nehodí.... Buďte poučeni všichni, kdo chcete jít do podobných projektů....

Žádné komentáře:

Okomentovat